מתלה קיר לטלפון נייד DIY

יוצרים כיס מבד לבד עם מספרים יוצרים חלון למעלה,   , גוזרים צורת מלבן למעלה בשביל שהתקע של המטען יכנס, מדביקים את צידי הכיס

מקשטים עם סרטים או קישוטי  נייר